Ylhäisten tila on monipuolinen maatila Paimiossa, Sauvontien varrella, jonka toiminnan pääpaino on kasvinviljelyssä ja metsänhoidossa. Maatila on ollut saman perheen hallussa jo yli sata vuotta.

Tilan nykyinen isäntä, Mikko Lindberg, on isännöinyt maatilaa vuodesta 1983. Mikon isoisän isä aloitti tilan peltojen viljelyn ensin Wiksbergin kartanon vuokraviljelijänä vuonna 1905, ja muutamaa vuotta myöhemmin tila eriytettiin omaksi maatilaksi. Nykyisin myös seuraava sukupolvi on jo tiiviisti mukana tilan töissä.

Tilalla toimii perheyhtiö Vartsalo Oy, joka tuottaa kolmessa hallissa kalkkunoiden siitosmunia ruokayhtiölle. Ylhäisten tilan toimintaan kuuluu myös ratsastusvalmennusta sekä maatilamatkailua majoituksineen ja elämyspalveluineen.